تور اسپانیا | تور چند روزه اسپانیا | تور ترکیبی اسپانیا

تور اسپانیا

اسپانیا، کشوری کوهستانی، چند زبانه و با آب و هوای مدیترانه ای است که در غرب اروپا واقع شده است. مهمترین شهرهای اسپانیا عبارتند از مادرید، بارسلون، ماالگا، گرانادا، و سویل ...، کشوری دموکراتیک و توسعهیافته با پیشینه تاریخی غنی، که هر گردشگری آرزوی سفر به آن را دارد. مادرید، پایتخت اسپانیا، شهر تاریخ، موسیقی، شور و هیجان و فوتبال است .مادرید را می توان نمونه ی کوچکی از اسپانیا دانست

تور اسپانیا

نظرات